【YAHOO熱搜廚神食譜】牛油果杞子雪糕

香港人最常搜尋10大食材之一嘅牛油果,高纖又有助降膽固醇,營養豐富。今次Yahoo熱搜廚神Hilda就教大家點樣用牛油果做雪糕,簡單到唔駛用雪糕都做到!